Strona główna

   Aktualne informacje dotyczące składek członkowskich 

Składki członkowskie na rok 2019:

20 zł/rok - składka dla studentów I, II i III stopnia oraz emerytów i rencistów,
80 zł/rok - składka dla członków zwyczajnych.
---
20 zł - jednorazowa opłata wpisowa dla wszystkich nowych członków.

Termin zapłaty składki upływa 31 marca 2019

Składki można wpłacać na konto OZ PTI lub przez WPŁATOMAT.
BZ WBK 65 1090 1056 0000 0001 1121 2188

Składki członkowskie na rok 2017, 2018:

20 zł/rok - składka dla studentów I, II i III stopnia oraz emerytów i rencistów,
80 zł/rok - składka dla członków zwyczajnych.
---
20 zł - jednorazowa opłata wpisowa dla wszystkich nowych członków.