Strona główna

   Zapisy do Zachodniopomorskiego Oddziału PTI 
    Członkami zwyczajnymi Polskiego Towarzystwa Informatycznego mogą zostać osoby które:

  • ukończyły studia wyższe na kierunku informatycznym lub związanym z informatyką lub mają stopień naukowy w zakresie informatyki lub jej zastosowań

    lub

  • mają wykształcenie wyższe lub średnie, a ich praca zawodowa w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat przed wstąpieniem do Towarzystwa była ściśle związana z informatyką

    lub

  • studiują na kierunkach informatycznych lub związanych z informatyką, poczynajšc od trzeciego roku studiów.

    oraz

  • posiadają pisma polecające ich kandydaturę, od dwóch osób będących już członkami PTI

    Należy zgłosić się do Instytutu Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64

     Zgłoszenia przyjmowane są w każdą środę, w godzinach 10-12, w pokoju 17, przez dr Barbarę Królikowską.

 

Do pobrania: Deklaracja Członkowska PTI (format: PDF, rozmiar: 29 kB)