O Konkursie

Konkurs grafTIK (edycja 2016) polega na przygotowaniu samodzielnej pracy graficznej lub fotograficznej pt. „Technologie IT w naszym życiu”, tzn. udzielającej odpowiedzi na pytanie „Dlaczego warto korzystać z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w naszym codziennym życiu?”.

Konkurs grafTIK skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.

Cel Konkursu


Celem Konkursu jest przedstawienie własnego punktu widzenia korzyści ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w różnych dziedzinach życia, ich zalet i przydatności w życiu codziennym oraz prawidłowego i bezpiecznego wykorzystywania.

  • grafTIK

    ...

Forma


Środkiem wyrazu ma być komputerowa praca graficzna lub fotograficzna.

  • grafTIK

    ...

Jubileusz


Edycja 2016 Konkursu organizowana jest z okazji 35-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

  • grafTIK

    ...

Zasady Konkursu

Organizatorem Konkursu „grafTIK” na pracę graficzną/fotograficzną pt. „Technologie IT w naszym życiu” (zwanego dalej Konkursem), adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego z okazji 35-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (reprezentowane przez członka Zarządu Głównego PTI) wraz z Centrum Edukacji „Zdroje” w Szczecinie. Patronat nad Konkursem objęło Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Konkurs (edycja 2016) polega na przygotowaniu samodzielnej pracy graficznej lub fotograficznej pt. „Technologie IT w naszym życiu”, tzn. udzielającej odpowiedzi na pytanie „Dlaczego warto korzystać z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w naszym codziennym życiu?”.

Celem Konkursu jest przedstawienie własnego punktu widzenia korzyści ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w różnych dziedzinach życia, ich zalet i przydatności w życiu codziennym oraz prawidłowego i bezpiecznego wykorzystywania. Środkiem wyrazu ma być komputerowa praca graficzna lub fotograficzna.

Praca konkursowa powinna posiadać formę pojedynczej grafiki, fotografii, historyjki złożonej z kilku grafik lub fotografii, komiksu. Prace muszą być oryginalne, samodzielne oraz nie naruszające majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. Prace konkursowe mogą zgłaszać tylko uczestnicy występujący indywidualnie.

Każdy z uczestników Konkursu wraz z nadesłaniem pracy konkursowej musi podpisać oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Prace konkursowe w formie elektronicznej wraz z oświadczeniem (skan Załącznika) należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 15 kwietnia 2016 r., do godz. 21:00 na podany niżej adres poczty elektronicznej.

Wyboru laureatów dokona Jury Konkursu, składające się ze specjalistów, tj. Prezesa Oddziału Zachodniopomorskiego PTI, Dyrektora Centrum Edukacji „Zdroje” oraz członka Zarządu Głównego PTI.

Prace biorące udział w konkursie będą oceniane według następujących kryteriów: zgodność merytoryczna i techniczna pracy z założeniami konkursu, oryginalność ujęcia podjętej tematyki, oryginalność prac, czytelność przekazu.

Jury przyzna trzy nagrody po jednej w trzech następujących kategoriach: I miejsce; II miejsce; III miejsce.

W szczególnych przypadkach Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w poszczególnych kategoriach.

Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma dyplom udziału w Konkursie.

Opiekunowie Uczestników Konkursu (nauczyciele) otrzymają (po uprzednim zgłoszeniu swoich danych) dyplom za wsparcie oraz nadzór nad uczniem podczas przygotowywania pracy konkursowej.

Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród nastąpi dnia 21 kwietnia 2016 r. o godzinie 13:00 w siedzibie współorganizatora Konkursu, tj. w Centrum Edukacji „Zdroje” ul. Jabłoniowa 15 w Szczecinie.

Do pobrania:

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Plakat w formacie A3 do druku

Prace nagrodzone i wyróżnione w Konkursie grafTIK

Kontakt

Adres skrzynki do przesyłania zgłoszeń:

e-mail: graf-TIK (at) prokonto.pl

Uwaga: Zamiast (at) należy wpisać znak @